در اغلب کشور های جهان از دیرباز انواع نمایشگاه ها برگزار می‌شود. تاریخ پیشینه نمایشگاه ها با تاریخ تجارت و داد و ستد بشر پیوند دارد. اگر بخواهیم تاریخچه برپایی نمایشگاه ها را بررسی کنیم باید به شهر آتن به عنوان مرکز تجارت دنیا و محل برگزاری نمایشگاه های بزرگ کالاهای تجاری ممالک مختلف از دیر باز اشاره کرد. بازارهای مکاره از 6000 سال پیش وجود داشته است همچنین فنیقی‌ها به عنوان بزرگترین تجار زمان خود نخستین نمایشگاه ها را در 2800 سال قبل از میلاد برپا کردند. فنیقی‌ها کالاهای مختلف خود را به وسیله کشتی به سرزمین های دیگر می‌بردند و در آنجا به نمایش می‌گذاشتند.

نمایشگاه ها با تحولات دوران رنسانس و انقلاب صنعتی به تدریج تکامل یافته و به صورت رویدادهای فصلی، محلی، منطقه‌ای، بین قاره‌ای و جهانی خود نمایی کردند. روز بروز بر دامنه فعالیت نمایشگاه ها افزوده شد تا کم کم نمایشگاه های بین‌المللی شکل گرفت. اولین نمایشگاه بین‌المللی در سال1145 میلادی در شهر لایپزیک آلمان برپا شد همچنین در سال 1830 نمایشگاه های بین‌المللی در شهر پاریس برگزار شد که از کشورهای مختلف چهار گوشه جهان در آن شرکت کردند و در این نمایشگاه برج ایفل در مرکز نمایشگاه به عنوان نمایش قدرت و پیشرفت صنعتی فرانسه به جهانیان معرفی شد. از مهمترین نمایشگاه های بین‌المللی در سال 1798 میلادی در شهر پاریس در کنار رودخانه سن فرانسه نمایشگاهی بر پا شد که این نمایشگاه تبدیل به جشنی بزرگ شده بود، محل برگزاری نمایشگاه جایی انتخاب شده بود که ناپلئون پس از بازگشت از ایتالیا پیروزی خود را در آنجا جشن گرفته بود.

 فرانسه سعی داشت به جهانیان نشان دهد که شکستهای گذشته را جبران کرده است و رو به پیشرفت دارد این نمایشگاه کاربرد سیاسی نمایشگاه را به خوبی نشان می‌دهد. در سال 1879 میلادی در شهر سیدنی استرالیا و در سال 1880 میلادی در شهر ملبورن نمایشگاه بین‌المللی برپا شد. در آن زمان از عمر شهر ملبورن فقط پنجاه سال گذشته بود. از این دو نمایشگاه 4 میلیون نفر دیدن کردند که برای کشور جوانی مانند استرالیا رقمی بسیار موفقیت آمیز بود. برپایی این دو نمایشگاه باعث شد که قاره استرالیا به جهانیان معرفی شود و این کاربرد تبلیغی نمایشگاه را نشان می‌دهد.

در سالهای دیگر نمایشگاه های متعدد دیگری نیز برپا شدند که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه های بین‌المللی در کشور آمریکا، انگلیس، ژاپن و غیره … اشاره کرد

نمایشگاه اکسپو
نمایشگاه اکسپو