نمایشگاه بر حسب موضوع یا محل برگزاری به ترتیب زیر طبقه بندی می‌شوند:

بازار:

از شش هزار سال پیش شروع شده است که به آنها بازارهای مکاره می‌گویند.

نمایشگاه محلی:

در یک محل یا شهر خاص برگزار می‌شود مثل پوشاک بهاره که در اسفند ماه هر ساله برگزار می‌شود.

نمایشگاه های منطقه‌ای:

در یک استان یا منطقه جغرافیایی انجام می‌شود

نمایشگاه های ملی:

توانمندی های و پیشرفت بازرگانی، صنعتی، تکنولوژی، فرهنگی و هنری یک کشور به نمایش در می‌آید.

نمایشگاه های بین قاره‌ای:

بین دو یا چند قاره جهان در کشوری خاص برگزار می‌شود

نمایشگاه های بین‌المللی عمومی:

در این نمایشگاه ها کالاهای مختلف اعم از مصرفی و سرمایه‌ای برای عموم به نمایش در می‌آید.

نمایشگاه بین‌المللی تخصصی:

مدت برپایی آن کوتاه و کالاهای خاص و صنایع جانبی آن به نمایش در می‌آید. مثل نمایشگاه بین‌المللی چرم، لوستر، ماشین و …

نمایشگاه بین‌المللی اطلاعاتی:

آخرین تحولات تکنولوژی و دانش فنی به نمایش گذاشته می‌شود. معمولاً هر دو سال یا چهار سال یکبار برگزار می‌شود مانند نمایشگاه بین‌المللی انفورماتیک که در آلمان برپا می‌شود.

نمایشگاه اختصاصی کشورها:

این نوع نمایشگاهها به درخواست یک کشور و در کشور دیگری برگزار می‌شود که هدف آن بازاریابی است و تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی را در بر دارد مثل نمایشگاه اختصاصی ایران در استرالیا.

نمایشگاه اکسپو:

نمایشگاه های جهانی اکسپو از مهم ترین و پیشرفته ترین نوع نمایشگاه ها در جهان محسوب می‌شود که مدت برپایی آن طولانی و عموماً در این نمایشگاه آداب و رسوم، فرهنگ، هنر، تجارت، صنعت و تکنولوژی کشورها معرفی می‌شود. نمایشگاه های اکسپو به مسائل بازرگانی می‌پردازد و تا کنون در ایران برگزار نشده است